Referenties

KELSEY’S o.o.m. is in 1999 opgericht door Peter van Zantvoort. Onze activiteiten betreffen bijna altijd project- en procesmanagement van grote en kleine gebieds- en projectontwikkelingen. Behalve onze eigen inhoudelijke expertises hebben wij goede contacten met tal van collega-bedrijven in alle disciplines die van belang zijn bij de ontwikkeling van infrastructuur, centrumplannen, bedrijventerreinen en leisureprojecten en vastgoed.

pvz_corr

Enkele reacties van onze opdrachtgevers:

  • Peter van Zantvoort pakt gebiedsontwikkelingen op een gestructureerde wijze aan. Bij zijn projectmedewerkers verkrijgt hij makkelijk draagvlak door deze gestructureerde aanpak maar zeker ook door zijn open communicatie. Hij is vasthoudend op het resultaat en omdat hij het overzicht weet te behouden, is zijn inzet zeer effectief. Hij is zelfstandig en werkt makkelijk samen. Dit alles gecombineerd met zijn ruime kennis en ervaring als projectleider, zorgt hij ervoor dat het project verder komt en ontzorgt hij de opdrachtgever. (Chantal Scheers, teammanager projecten, gemeente Westland)
  • Peter weet aan fuzzy projecten handen en voeten te geven: van vaag idee tot haalbare plannen. Van harte aanbevolen. (Peter Oei, programmadirecteur tuinbouwinnovatie ministerie van economische zaken)
  • Peter is an excellent project leader for gamechanging innovation processes. He is able to manage all the stakeholders and interests in a very natural way, resulting in the achievement of the desired goals. You can rely on him. (Hans Hillebrand, directeur stichting innovatie en ruimte)
  • Peter van Zantvoort heeft als ervaren procesmanager kans gezien het Centrumplan van Best weer gezond te krijgen vanuit een periode van stagnatie en tekorten. Er is in korte tijd weer een haalbaar plan gemaakt in een vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en de marktpartijen. Als bestuurder ben ik steeds optimaal geïnformeerd en heb ik ondersteund door Peter tijdig de juiste strategische afwegingen kunnen maken. Hij is communicatief sterk, pragmatisch en resultaatgericht. Veel aandacht voor draagvlakvorming en proces. Ik beveel hem van harte aan. (Antoine Walraven, burgemeester gemeente Mill en Sint Hubert).