Elsenbosch Naaldwijk

< Terug naar het foto overzicht

elsenbosch-stedenbouwkundig-plan1

Het project Elsenbosch te Naaldwijk betreft een transformatie van een glastuinbouwgebied naar een multifunctioneel bedrijventerrein met functies die de Greenport Westland ondersteunen. Zo komen er innovatieve tuinbouw gerelateerde bedrijven, huisvesting voor arbeidsmigranten, een klein kantoorgebouw, een brandstofverkooppunt en een fastfoodrestaurant. Het betreft een private ontwikkeling die de gemeente nadrukkelijk ondersteunt omdat de aanleg sterk bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de naastgelegen provinciale weg N213, de centrale as door het Westland en belangrijkste verkeersader.

  • Wij waren verantwoordelijk voor: herstel samenwerking met commerciële partijen in stagnerende ontwikkeling, opleveren publiek deel van het project binnen deadline van Rijkssubsidie en provincie Zuid Holland
  • Taken: communicatie herstellen, aansturen gemeenschappelijke projectorganisatie, opstellen collegebesluiten, vastleggen samenwerking, opstellen bestemmingsplan en kostenverhaal
  • Resultaten: anterieure overeenkomst en onherroepelijk bestemmingsplan.