Verbinden

Ideeën
Hoe begint u een project? Leent uw idee zich wel voor projectmatige uitwerking? Om grip te krijgen op die vragen voeren wij samen met u een analyse uit.
– Wie is probleemeigenaar, of liever, wie heeft baat bij de resultaten?
– Wie zijn de stakeholders en wie zijn de andere betrokkenen?
– Is het idee om te zetten in een initiatief, en welke randvoorwaarden gelden dan?
– Met welke partijen kunt u samenwerken en hoe zet u dat op?

In deze fase gebruiken wij creatieve sessies en mindmapping om ideeën te concretiseren. Daarna volgt het opstellen van een startnotitie. Uiteindelijk moet bekend worden wie voor de verdere stappen opdrachtgever wordt, en wie uitvoert.

mindmap-tt

Mindmapping is een krachtig instrument om te visualiseren

Projecten
Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten in deze fase zijn:
Tuinbouwtoren Westland
GreenNest Experience en Hotel
Rijkskas Amsterdam Centrum