Stadswerven Dordrecht

< Terug naar het foto overzicht

Stadswerven

De Stadswerven in Dordrecht vormen een historisch industrieel scheepvaartgebied dat ingeklemd is tussen de Beneden Merwede en het Wantei. Perifeer gelegen ten opzichte van het centrum maar toch op loopafstand, vormt dit gebied een unieke Waterfront ontwikkelingslocatie. Samen met AM Wonen, Dura Vermeer en J.P. van Eesteren ontwikkelt de gemeente Dordrecht een hoogwaardig centrum stedelijk gebied voor ca. 1.450 woningen en 43.000 m2 aan voorzieningen. De herontwikkeling kende een aantal bijzondere uitdagingen, zoals een problematische grondexploitatie, mede als gevolg van de hoge civieltechnische kosten om bestaande havens te dempen. Daarnaast lag het ambitieniveau zeer hoog door het plan om het gebied bestendig te maken voor de toekomstige sterke peilstijgingen in de omringende rivierarmen. Onder de noemer Urban Flood Management wordt een woonmilieu ontwikkeld dat bestand is tegen periodiek onderlopen van het openbare gebied. Als pilot voor de leefbaarheid is de in het gebied gelegen historische machinefabriek De Biesbosch omgebouwd tot een leerwerkbedrijf rondom industriële kunst.

  • Wij waren verantwoordelijk voor: coördinatie deelprojecten o.a. verkennen ontwikkelbaarheid cultureel erfgoed machinefabriek de Biesbosch, Urban Flood Management, duurzame energievoorziening met restwarmte en warmte-koudeopslag, ondergronds afvaltransportsysteem, vaste oeververbinding door beweegbare brug en haalbaarheidsonderzoeken Kenniscentrum Watersport en Holland Experience
  • Taken: aansturen werkgroepen, vergunningsaanvraag Rijkswaterstaatwerken, uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken, coachen van de interne projectmanager
  • Resultaten: haalbaarheidsrapportages deelprojecten, herontwikkelingsplan machinefabriek De Biesbosch tot cultureel leer/werkbedrijf.