Centrumplan Best

< Terug naar het foto overzicht

Centrumplan Best masterplan stedenbouw beeldkwaliteit openbare gebied

Centrumplan Best openbaar gebied groenstructuur verkeersroute

Het Centrumplan van Best heeft een lange zoektocht gekend naar een haalbare uitvoering. De eerste versies besloegen een te groot ontwikkelingsgebied, en stonden bovendien te ver af van wat voor de inwoners van Best nu echt belangrijk was, namelijk een bruisend dorpshart voor een plaats met meer dan 30.000 inwoners, en een toenemend aantal kenniswerkers vanuit Brainport Eindhoven dat zich er vestigt. Wij zijn gevraagd om het Centrumplan gezond te maken. Dit is gebeurd langs een vijftal cruciale lijnen:

  1. Opstellen gedegen Plan van Aanpak voor de heroriëntatie en vaststelling daarvan door de gemeenteraad
  2. Verkleinen van het plan tot de sterkste onderdelen
  3. Uitgebreid participatietraject met de inwoners van Best (6 workshops gedurende 3 maanden waarin meer dan 17 deelplannen aan bod zijn gekomen)
  4. Hernieuwde samenwerking met de marktpartijen Bouwinvest en AM Real Estate, vastgelegd in een overeenkomst inclusief exit constructie
  5. Integratie van de nieuwe inzichten met de plannen van de inwoners tot een nieuw en haalbaar Masterplan.

Binnen een periode van 2 jaar is dit proces doorlopen en heeft geresulteerd in een unaniem vastgesteld Centrumplan met samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de marktpartijen. Omvang van het plan: ca. € 25 miljoen aan winkels, woningen, parkeergarage en nieuw openbaar gebied.

  • Wij waren verantwoordelijk voor: herstel samenwerking, plan van aanpak, onderzoek ontwikkelbaarheid, opstellen masterplan, haalbaar uitwerkingsplan (stedenbouw, beeldkwaliteit, openbaar gebied, grond- en vastgoedexploitaties), bestemmingsplan en samenwerkingsovereenkomst met marktpartijen
  • Taken: herstel communicatie, schrijven raadsbesluiten, leiden ontwerpateliers, workshops en informatiebijeenkomsten, aansturen gezamenlijke projectorganisatie, contracteren architecten en adviseurs, leiden ontwerpprocessen, onderhandelingen voeren over grond- en vastgoedexploitaties, toepassen WVG, verbouwingsplan gemeentehuis
  • Resultaten: plan van aanpak, haalbaarheidsonderzoek, masterplan, uitwerkingsplan, grondexploitatie en samenwerkingsovereenkomst.