Tuinbouwcentrum Rundedal Emmen

< Terug naar het foto overzicht

KLAZIENAVEEN:260701>Glas Tuinbouw gebied Z.O. Drenthe kassen

Tuinbouwcentrum Rundedal is aangelegd om de overvolle tuinbouwgebieden in het westen van het land te ontlasten. Het toenmalige ministerie van LNV had daartoe een subsidieregeling in het leven geroepen die een aantal gemeenten, waaronder Emmen, in het oosten van het land in de gelegenheid stelde om grootschalige tuinbouwgebieden te ontwikkelen. Op deze wijze en met behulp van een gemeentelijke grondexploitatie is het gebied aan de oostzijde van Emmen ontwikkeld en aangelegd tot en met de eerste fase. Het is een zeer modern gebied met collectieve voorzieningen voor energie (in de vorm van een eigen energiebedrijf naar het voorbeeld van Bergerden in Gelderland) en voor gietwater. De centrale gietwatervoorziening is aangelegd in de vorm van een groot bassin dat met behulp van een cascadesysteem is vormgegeven als een natuurvriendelijk gebied omzoomd door groen en fiets- en wandelpaden. Door het onverwachte gebrek aan animo van tuinders uit het westen om zich naar het oosten te verplaatsen, is de ontwikkeling na de eerste fase niet doorgezet en wordt het gebied momenteel herontwikkeld.

  • Wij waren verantwoordelijk voor: integraal procesmanagement, verbeteren exploitatieopzet, grondverwerving, bestemmingsplan, inrichtingsplan, aanbesteding, verantwoording subsidies, realisatie eerste fase, duurzame energievoorziening en opzet energiebedrijf
  • Taken: aansturen projectorganisatie, contracteren ontwerpers en adviseurs, bewaken subsidies, schrijven raadsbesluiten, organiseren aanbestedingen, vervullen opdrachtgeverschap realisatie
  • Resultaten: realisatie van de 1e fase van ca. 25 ha.