Gebiedsontwikkelingen gemeente Breda

< Terug naar het foto overzicht

Gemeente Breda werkt aan een groot aantal gebiedsontwikkelingen, niet alleen voor woningbouw maar ook voor bedrijfsterreinen. Voor het dorp Bavel is samen met de bewoners, verenigd in diverse belangengroepen, een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie geldt als het kompas voor de concrete uitvoering. In Bavel gaat het om 3 woningbouwlocaties voor ca. 1.000 woningen en 35-45 ha bedrijfsterrein. Wij begeleiden de ontwikkeling van een van de woningbouwlocaties en het bedrijventerrein. Beide projecten kennen een actieve grondpolitiek en bevinden zich momenteel in de haalbaarheidsfase.

Omdat er al een tijdje geen nieuw bedrijfsareaal is toegevoegd, rust er momenteel grote prioriteit op de toevoeging van nieuwe uitgeefbare bedrijfskavels. Een van de potentieel snel te ontwikkelen locaties is Steenakker Noord. Wij zijn als projectmanager ingeschakeld om de ontwikkeling concreet vorm te geven