Oostelijke Randweg De Lier

< Terug naar het foto overzicht

oostelijke-randweg

In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Westland het krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van de Oostelijke Randweg om De Lier. Deze weg stond al jaren op het wensenlijstje en is dringend noodzakelijk om het grote verkeersaanbod in deze economische topregio in goede banen te leiden. De afgelopen jaren is door het Rijk, de provincie en de gemeente veel geïnvesteerd in de infrastructuur van de Greenport. Met name de oost-west verbindingen zijn door reconstructies en de aanleg van grote verkeerspleinen gestroomlijnd. Nu is het de beurt aan essentiële dwarsverbindingen daartussen. De Oostelijke Randweg is zo’n dwarsverbinding die veel doorgaand verkeer te verwerken krijgt. Daarnaast zal deze weg als ontsluiting gelden voor de nieuwe woningbouwontwikkelingen ter oostzijde van de kern De Lier. Daarbij gaat het om ruim 1.000 woningen. De randweg wordt gecombineerd met een natte ecologische zone en biedt tevens recreatieve mogelijkheden. In samenwerking met de provincie zullen duurzame opties zoals energie producerend asfalt, geluidsgoten, geluidswallen die fijn stof vastleggen, etc. worden ontwikkeld voor de weg.

  • Wij waren verantwoordelijk voor: start project, raadsbesluit voor tracé- en variantenkeuze en uitvoeringskrediet, ontwerpproces en aanbesteding
  • Taken: opzetten en aansturen projectorganisatie, opstellen tracé en voorlopig ontwerp, bestemmingsplan, uitwerken verwervingstrategie, overleg met externe overheden over cofinanciering, onderhandelen met grondeigenaren, begeleiden strategische samenwerking met marktpartijen, aansturen innovatief en duurzaam wegontwerp inclusief ecozone, uitvoeren omgevingsmanagement
  • Resultaten: projectorganisatie, Programma van Eisen, tracé en voorlopig ontwerp, uitvoeringsbesluit gemeenteraad, definitief ontwerp, vastgesteld bestemmingsplan, aanbesteding en realisatie.