Samenwerken

Samenwerken in Initiatieven 
Zodra een project is afgebakend moet het vooruit gaan. En de samenwerking met stakeholders moet ergens toe leiden. Alle activiteiten in deze fase moeten er toe bijdragen dat u een besluit over de uitvoering van het project kunt nemen. Daarom helpen wij u bij:
– Het inrichten en aansturen van projectorganisaties
– Het vormgeven van het project zodat het haalbaar is
– Het definiëren van het gehele ontwikkelingsproces met alle benodigde stappen
– Het opzetten van samenwerkingen en contractueel vastleggen daarvan
– Het organiseren van besluitvorming (doel, planning, budget, organisatie en communicatie)

Scrum project starten structureren management

Scrum leent zich voor de projectstart en de faseovergangen; dit komt door de focus op producten

Projecten
Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten in deze fase zijn:
– Ontwikkellocaties Liermolen en Molensloot 850 woningen
Centrumplan Best
Stadswerven Dordrecht
Stadshart en Willemsoord Den Helder