Stadshart en Willemsoord Den Helder

< Terug naar het foto overzicht

Den Helder

Het stadshart van Den Helder grenst aan het historische erfgoedcomplex Willemsoord. De marinehaven Willemsoord heeft al een gedeeltelijke transformatie naar leisurefuncties ondergaan. Die transformatie wordt afgemaakt met de ontwikkeling van een eerste klas water georiënteerd woon- en werkgebied. Een plek om aangenaam te wonen en te werken, en om te recreëren met zicht op de Waddenzee. De aansluiting met het centrum wordt gerealiseerd door het stadshart te herontwikkelen. De winkelroute wordt uitgebreid en gemoderniseerd. Op de hoekenpunten komen trekkers zoals een gerenoveerde schouwburg, een stadspark en parkeervoorzieningen. Uiteindelijk zal ook de stationsomgeving bij de ontwikkelingen worden betrokken.

Wij hebben als procesmanager in opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij Zeestand cv/bv gewerkt aan het tot stand komen van het Uitwerkingsplan, de blauwdruk voor de grote hoeveelheid projecten die op gang gaat komen in samenwerking met de marktpartijen Proper-Stok Ontwikkelaars, Johan Matser Projectontwikkeling, Willemsoord BV en Woningstichting Den Helder.

  • Wij waren verantwoordelijk voor: Uitwerkingsplan stedelijke vernieuwing Stadshart en Willemsoord inclusief integrale gebiedsexploitatie, verkennen ontwikkelbaarheid
  • Taken: aansturen gezamenlijke projectorganisatie, opstellen plan van aanpak, contracteren stedenbouwkundig buro en adviseurs, organiseren workshops, klankbordgroepen en buitenlandexcursie, opstellen ruimtelijke plannen met bijbehorende grondexploitatie
  • Resultaten: stedenbouwkundig plan stadshart en historisch erfgoedcomplex Willemoord met integrale planexploitatie, onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden.