Bedrijvenpark Kickersbloem 3 Hellevoetsluis

< Terug naar het foto overzicht

In Hellevoetsluis wordt het 95 ha grote bedrijventerrein Kickersbloem 3 gerealiseerd, waarvan de eerste 3 fasen 75 ha beslaan (uitgeefbaar 53). De eerste ondernemers zijn er inmiddels gevestigd en stappen worden gezet om een aantal grootschalige distributiecentra binnen te halen. Het project heeft een roerige aanloopperiode gekend, al voor de crisis van 2008, maar in 2016 is in een vaststellingsovereenkomst de verdere ontwikkeling grotendeels bepaald. Met een exploitatieplan en gedeeltelijk anterieure overeenkomst is de samenwerking tussen de private grondeigenaar Kickervoet BV en de gemeente in 2016 gestart. Echter pas in 2018 heeft de samenwerking geresulteerd in concrete bouwrijp maken activiteiten. Onder leiding van KELSEY’S o.o.m. zijn in aanvullende vaststellingsovereenkomsten verdere afspraken gemaakt op basis waarvan partijen nu in gezamenlijkheid het hoogwaardige en duurzame bedrijventerrein inrichten.

  • Wij zijn verantwoordelijk voor: Integraal procesmanagement voor de realisatie in samenwerking met de private grondeigenaar, verduurzaming en acquisitiestrategie
  • Taken: stroomlijnen projectorganisatie, planning en communicatie, contracteren diverse adviseurs, begeleiden verduurzaming, grondverwerving, grondexploitatie, RO procedures en vergunningverlening, kavelverkoop en afspraken met private partner
  • Resultaten: aanvullende vaststellingsovereenkomsten, energievisie, promotie en kavelverkopen.