Wat wij doen

Verbinden van Ideeën 
Hoe begint u een project? Leent uw idee zich wel voor projectmatige uitwerking? Om grip te krijgen op die vragen voeren wij samen met u een analyse uit.
– Wie is probleemeigenaar, of liever, wie heeft baat bij de resultaten?
– Wie zijn de stakeholders en wie zijn de andere betrokkenen?
– Is het idee om te zetten in een initiatief, en welke randvoorwaarden gelden dan?
– Met welke partijen kunt u samenwerken en hoe zet u dat op?

In deze fase gebruiken wij creatieve sessies en mindmapping om ideeën te concretiseren. Daarna volgt het opstellen van een startnotitie. Uiteindelijk moet bekend worden wie voor de verdere stappen opdrachtgever wordt, en wie uitvoert.

Projecten
Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten in deze fase zijn:
Tuinbouwtoren Westland
GreenNest Experience en Hotel
de Rijkskas

Samenwerken in Initiatieven 
Zodra een project is afgebakend moet het vooruit gaan. En de samenwerking met stakeholders moet ergens toe leiden. Alle activiteiten in deze fase moeten er toe leiden dat u een besluit over de uitvoering van het project kunt nemen. Daarom helpen wij u bij:
– Het inrichten en aansturen van projectorganisaties
– Het vormgeven van het project zodat het haalbaar is
– Het definiëren van het gehele ontwikkelingsproces met alle benodigde stappen
– Het opzetten van samenwerkingen en contractueel vastleggen daarvan
– Het organiseren van besluitvorming (doel, planning, budget, organisatie en communicatie)

Projecten
Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten in deze fase zijn:
Centrumplan Best
Stadswerven Dordrecht
Stadshart en Willemsoord Den Helder

Vruchten plukken door te Investeren
Nadat er een besluit tot ontwikkeling of realisatie is genomen wordt er op grote schaal geïnvesteerd in uw project. De inzet van middelen moet nu vooral doelmatig zijn. Wij sturen het project strak aan zodat u erop kunt vertrouwen dat:
– De projectrisico’s goed worden beheerst
– Het oorspronkelijke projectdoel wordt bereikt
– Het project op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd
– Er adequaat omgevingsmanagement wordt uitgevoerd

Projecten
Tuinbouwcentrum Rundedal Emmen
AgroFood cluster Prinsenland Dinteloord
Elsenbosch Naaldwijk
Oostelijke Randweg De Lier
– Bedrijvenpark Kickersbloem 3 Hellevoetsluis

Doorgeven van Idealen
We leven in een wereld die vraagt om duurzame oplossingen. U heeft uw project gerealiseerd maar voelt zich verantwoordelijk voor de gehele levensduur. Eigenlijk moet die ambitie al in het eerste initiatief zijn plaats krijgen. Zo is de cirkel weer rond. Wij hebben oog voor uw ambities door:
– Direct te letten op duurzaamheid met behulp van de principes van circulair ontwerpen en adaptief vermogen
– Nadrukkelijk aandacht te besteden aan participatie van de omgeving in het ontwikkelingsproces
– Daar waar het bewustzijn over duurzaamheid nog latent is, de discussie erover aan te zwengelen

Projecten
Greennest Experience en Hotel
Oostelijke Randweg De Lier
Koplopers Haagse beemden Breda