Projecten

Wij voeren projecten uit voor verschillende soorten opdrachtgevers en leveren verschillende producten en diensten:

Vastgoedprojecten gemeente Oosterhout

Gebiedsontwikkelingen gemeente Breda

Tuinbouwtoren

Bedrijvenpark Kickersbloem 3 Hellevoetsluis

Tuinbouwtoren

Koningsoord Berkel-Enschot woningen en winkelcentrum

Tuinbouwtoren

Tuinbouwtoren Westland

Tuinbouwcentrum Rundedal Emmen

Rundedal Emmen

Rijkskas

Rijkskas Amsterdam Centrum

Greennest

Greennest Experience & Hotel

Best

Centrumplan Best

Stadswerven

Stadswerven Dordrecht

Stadshart

Stadshart en Willemsoord

Elsenbosch

Elsenbosch Naaldwijk

Koplopers

Koplopers Haagse beemden

Randweg

Oostelijke Randweg De Lier


Agrofood

AgroFood cluster Prinsenland

Agrofood

Ontwikkellocaties Liermolen en Molensloot 850 woningen

Opdrachtgevers:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ontwikkelaars
 • Samenwerkingsverbanden
 • Particulieren

Producten en diensten

 • Creatieve sessie
 • Conceptontwikkeling
 • Plan van Aanpak
 • Haalbaarheidsstudie
 • Intentieovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Investeringsraming
 • Exploitatieopzet
 • Transformatieplan
 • Businessplan
 • Acquisitieplan